Bani Park Hospital Jaipur
D-9, Kabir Marg, Bani Park, Jaipur - 302016, Rajasthan (INDIA)
0141-2203864

Tele-Fax : 0141-2202382

bphospital@gmail.com

Send us your query anytime!